Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
I don’t want to be alone, I want to be left alone.
— Audrey Hepburn, INFP (via tabby-flenderson)
Reposted fromnudityandnerdery nudityandnerdery
NightmareAtAll
0511 827e
Reposted fromNicinic Nicinic
0848 dc96 500
Reposted frombruhlancey bruhlancey
NightmareAtAll
5313 c60e
Reposted fromSuccu-n-Panda Succu-n-Panda
NightmareAtAll
5473 748a
Literally
Reposted fromSuccu-n-Panda Succu-n-Panda
NightmareAtAll
4388 dd36
Reposted fromcasanovared casanovared
NightmareAtAll
Kocham Cię! Wciąż Cię kurwa mocno kocham, tak mocno, że aż łez mi braknie od płaczu z tęsknoty. Nie wiem co robić, dość mam już cierpienia, po prostu przyjdź i przytul jak wtedy. Pocałuj. Zostań już. Nigdy więcej nie odchodź. Proszę przyjdź. Kocham Cię.
— 21.10.14 godz. 21:12 takie prawdziwe, moje, już nie wytrzymuję.
Reposted fromintroverted introverted
NightmareAtAll
Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności przepływa znikąd w środku dnia. W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą. 
— J.L.W
Reposted fromblackismycolour blackismycolour
NightmareAtAll
“Powiedziałam, że może odejść. Nigdy nie obiecywałam, że będę czekać.”
— znalezione
Reposted frombeatkazz beatkazz
NightmareAtAll
4454 2c1e
Reposted fromblueberry77 blueberry77
NightmareAtAll
4456 7b18
Reposted fromblueberry77 blueberry77
NightmareAtAll
4259 2ca2
Reposted fromTimeForBrain TimeForBrain
NightmareAtAll
Kochanie moje, nie wiem, co Ci pisać, co Ci powiedzieć, aby Ci było łatwiej, i co Ci powiedzieć, abyś uwierzyła i abyś myślała, że już jestem z Tobą. Nigdy nie myślałem, że będę Cię tak kochać, jak Cię kocham, i że tyle przez tę miłość wycierpię, i że tyle zyskam.
— Hłasko
NightmareAtAll
6177 6502
Reposted fromrazsniegrazdeszcz razsniegrazdeszcz
NightmareAtAll
Wiesz mnie też nie jest łatwo,ale wychodzę ponad to,gdy będziesz płakać błagam, zadzwoń!
— K2
Reposted fromsorrisoartificiale sorrisoartificiale
NightmareAtAll
6210 69b6
Reposted fromsjokolade sjokolade
NightmareAtAll
6266 8971
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass
NightmareAtAll
6280 2005
Reposted fromcamile camile
NightmareAtAll
Cóż to bowiem jest przypadek? To tylko usprawiedliwienie tego, czego nie jesteśmy w stanie zrozumieć.
— Wiesław Myśliwski
Reposted frominpassing inpassing
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl